Tuesday, June 21, 2011

Sifat-Sifat Ibaadur Rahman - Hamba Allah Yang Mendapat Kemuliaan

Marilah kita berusaha memiliki Sifat-Sifat Ibaadur Rahman seperti yang
terkandung dalam Surah Al-Furqaan (25) ayat 63 - 76.

13 sifat hamba-hamba Allah SWT. yang mendapat kemuliaan tersebut ialah seperti berikut:

1. Orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati (63);

2. Melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka (64);

3. Orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam
dari kami, kerana sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan
yang kekal. Sungguh, Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap
dan tempat kediaman."(65 - 66);

4. Tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta (67);

5. Tidak syirik (68);

6. Tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar (68);

7. Tidak berzina (68);

8. Bertaubat (71);

9. Mengerjakan amal soleh (71);

10. Tidak memberikan persaksian palsu (72);

11. Menjaga kehormatan dirinya apabila bertemu orang-orang yang
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah (72);

12. Apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, bukan seperti
orang yang tuli dan buta (73); dan

13. Orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami
pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."(74).

"Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga) kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." (75-76).

Nota: Dari 13 sifat tersebut terdapat 2 doa yang sentiasa patut kita mohon selepas solat iaitu doa dari ayat 65-66 (sifat ke 3) dan doa dari ayat 74 (sifat ke 13).

Thru fb by Azman Talib on Sunday, 24 April 2011 at 11:25

No comments:

Post a Comment