Monday, June 13, 2011

Kemerduan Suara Rasulullah SAW. Membaca al-Quran

1. Walaupun istilah dan lagu-lagu tarannum seperti bayati, sikah, jiharkah, soba, nahawand, rast dan lain-lain hanya wujud pada zaman mutakhir, pada zamannya, Rasulullah SAW membaca al-Quran dengan suara yang amat merdu dan boleh menusuk jiwa yang mendengarnya.

2. Jubair Ibn Mut'im r.a. berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah ath-Thuur ketika solat maghrib. Tidak pernah aku mendengar suara semerdu suara Rasulullah SAW atau sesedap bacaan baginda SAW."

3. Ketika baginda membaca ayat 35 surah ath-Thuur (surah ke 52) bermaksud: "Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau kah mereka yang menciptakan (diri mereka
sendiri)?", Jubair Ibn Mut'im r.a. berkata: "Seakan-akan jantunngku tersedar dan hatiku melayang." Sebelum itu, Rasulullah SAW. telah membaca ayat-ayat 33 dan 34 yang bermaksud: "Ataukah mereka berkata, "Dia (Muhammad) mereka-rekanya." Tidak! Merekalah yang tidak beriman (33). Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (al-Quran) jika mereka orang-orang yang benar (34)."

4. Ketika itu Jubair masih lagi musyrik dan beliau datang ke Madinah untuk urusan penebusan tawanan perang Badar. Ketika itu juga beliau memeluk agama Islam." Kesan alunan suara Rasulullah membaca al-Quran dengan suara yang menarik, amat merdu dan membaca dengan hati yang khusyuk telah menatijahkan keislaman Jubair Ibn Mut'im r.a.

5. Diriwayatkan juga daripada al-Bara' Ibn 'Azib r.a., beliau berkata: "Aku mendengar Nabi SAW membaca surah al-Tin dalam solat Isyak. Dan aku belum mendengar seorang pun yang lebih merdu suara daripadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

6. Selain membaca al-Quran dengan suara yang merdu, Baginda juga memuji para sahabat yang mempunyai bacaan Quran yang menarik. Antaranya baginda pernah bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari r.a.: "Sesungguhnya kamu dianugerahkan serunai dari serunai keluarga Nabi Daud a.s." (HR al-Bukhari dan Muslim)

7. Berkaitan hadis tersebut, ada riwayat yang menyatakan selepas Rasulullah SAW memuji Abu Musa al-Asy'ari (nama penuh beliau: Amir bin Abdullah bin Qais Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, meninggal dunia pada tahun 104H) beliau berkata: Demi Allah, jika aku tahu kamu mendengar bacaan ku Ya Rasulullah, sudah tentu aku memperelokkan lagi bacaanku. (HR Muslim)

(olahan dan tambahan daripada sebahagian artikel dalam akhbar UM Rabu 8 Jun 2011 "Suara merdu Rasulullah" oleh Khairul Anuar Mohamad)

No comments:

Post a Comment