Thursday, June 23, 2011

Pemikiran dan Tindakan Hendaklah Mengikut Peredaran Zaman, Jika Mahu Kekal Relevan

Kuliah Bulanan di rumah YAB. Dato' MB Selangor (pada Khamis malam Jumaat 16 Jun 2011), Kitab Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam oleh Sheikh Dr. Yusuf al-Qardhawi. Bab Empat - Ke Arah Fiqh Politik Yang Matang (ms. 113); diulas oleh Prof. Madya. Dr. Mohd Nor Manuty:

1. Gerakan Islam perlu meninggalkan Fikr Mihnah (pemikiran tekanan/tribulasi) tapi hendaklah berhubungan dengan manusia, kehidupan dan alam melalui Fikr al-'Afiyah (pemikiran memaafkan) dan Fiqh (fekah) al-'Afiyah.

2. Perlu kefahaman Islam yang memahami realiti pada masa ini.

3. Pendekatan 'maqosid sya'riah' bertujuan untuk: 1. Menjaga agama; 2. menjaga diri/nyawa (termasuk nyawa orang bukan Islam); 3. Menjaga akal (dilarang meminum arak, berjudi); 4. Menjaga keturunan (dilarang berzina); dan 5. Menjaga harta (pengurusan negara - siasah syar'iyyah).

4. Fiqh Siyasi (politik) perlu di dalami perbahasannya sepertimana fiqh ibadah, muamalat, munakahat dan seumpamanya.

5. Isu 'syura' - pemimpin mesti mendengar pandangan orang lain. Rasulullah SAW. berkata sebanyak 3 kali: "Tolong beri pandangan kepada ku". Baginda sangat menghormati prinsip syura, walaupun bertentangan dengan pendapat peribadi Baginda.

6. Isu wanita ditegah berperanan dalam politik. Kini atas tuntutan semasa, wanita tidak lagi dipencilkan.

7. Dr. Yusuf al-Qardhawi menulis bahawa para tabi'in telah melakukan perkara-perkara yang tidak dibuat oleh para sahabat seperti mencetak wang, menyelenggarakan urusan pos dan sebagainya. Begitu juga umat Islam telah mencipta perkara-perkara yang tidak wujud di zaman Nabi dan para sahabat seperti menyusun ilmu, mencipta ilmu-ilmu baru seperti ilmu-ilmu agama, bahasa dan pelbagai ilmu kemanusiaan.

8. Perkara-perkara ini dianggap 'sunnah yang baik' kerana beliau seterusnya menulis: Di dalam hadith sahih dinyatakan (ms. 121):

maksudnya: "Sesiapa yang mewujudkan sunnah yang baik maka dia memperolehi ganjarannya dan ganjaran mereka yang beramal dengannya hingga hari kiamat."

No comments:

Post a Comment