Saturday, July 24, 2010

Fadhilat Surah Yaasin

SURAH YAASIIN

1.

Daripada Anas RA (Radhiallahu ‘anhu), beliau berkata: Nabi Rasulullah SAW (Shallahu ‘alaihi wasallam) telah bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 39

(matan)

“Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati, adapun hati al-Quran adalah Yaasiin. Barangsiapa yang membaca Yaasiin maka Allah menulis baginya dengan membacanya itu seperti membaca al-Quran sepuluh kali.”

HR Tirmizi.

(hati al-Quran dan seumpama membaca al-Quran 10 kali)

2.

Daripada Ma’qil ibnu Yasar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 58.

“Jantung al-Quran itu Yaasiin. Tidak membaca Yaasiin seseorang dengan mengharapkan Allah dan hari akhirat kecuali Allah ampuni dosanya; bacakan Yaasiin pada orang-orang yang akan meninggal di antara kamu.”

HR Ahmad, Abu Dawud, Nasaii dan lain-lain.

3.

Daripada Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 41

(matan)

“Sesiapa yang membaca surah Yaasiin pada malam Jumaat, maka ia akan mendapat keampunan.”

(mendapat keampunan)

4.

Daripada Anas RA, Nabi SAW bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 41

(matan)

“Barangsiapa yang masuk makam kemudian membaca surah Yaasiin, maka Allah meringankan seksaan kepada ahli kubur pada hari itu dan memberi pelbagai kebajikan.”

(meringankan seksaan ahli kubur)

5.

Nabi SAW telah bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 41

(matan)

“Barangsiapa yang membaca surah Yaasiin ikhlas kerana Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu, maka bacakanlah kepada orang-orang yang akan mati (atau orang yang telah mati).”

HR Baihaqi.

(meringankan bebanan orang yang sedang nazak)

6.

Daripada Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 42

(matan)

“Di dalam al –Quran itu terdapat surah yang boleh memberi syafaat kepada orang yang membaca dan memberi pengampunan kepada orang yang mendengarnya. Ingatlah! Iaitu surah Yaasiin yang di dalam kitab Taurat dinamakan dengan surah al Mu’ammamah.” Rasulullah SAW ditanya: “Ya Rasulullah, mengapa surah Yaasiin dinamakan dengan surah al Mu’ammamah?” Nabi SAW menjawab: “Ya, sebab orang yang membaca itu akan mendapat kebajikan di dunia dan akan dihilangkan bencana di akhirat. Dan surah Yaasiin juga dinamakan dengan surah ad Daafi’ah dan al Qaadhiyah.” Nabi ditanya lagi: “Ya Rasulullah mengpa surah Yaasiin dinamakan dengan surah ad Daafi’ah dan al Qaadhiyah?” Nabi SAW menjawab: “Ini kerana surah Yaasiin apabila dibaca boleh menolak perkara yang buruk dan boleh menunaikan segala hajatnya.”

(mendapat kebajikan di dunia, dihilangkan bencana di akhirat serta ditunaikan hajat pembacanya)

7.

Rasulullah SAW bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 43

(matan)

“Barangsiapa yang membiasakan diri dengan membaca surah Yaasiin, kemudian dia mati maka dia tergolong bersama golongan yang mati syahid.”

(termasuk golongan yang mati syahid)

8.

Rasulullah SAW bersabda:

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 44

(matan)

“Apabila ada orang yang akan meninggal dunia, kemudian dibacakankan surah Yaasiin, maka Allah memudahkan keluarnya roh dari jasadnya.”

(memudahkan keluar roh dari badan)

9.

Daripada Abu Hurairah RA beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW :

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 44

(matan)

“Sesungguhnya Allah Taala telah membaca surah Taha dan Yaasiin seribu tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Apabila Malaikat mendengar bacaan tersebut, mereka berkata: “Seungguhnya beruntung umat yang diturunkan ke atasnya bacaan ini, sungguh beruntung hati yang membawa (menghafal bacaan) ini dan sungguh beruntung bagi lidah-lidah yang menuturkannya.”

Sunan Ad Darimi.

(Ucapan Allah 1,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi)

Latest 150409

Friday, July 23, 2010

Tak Sama Org Berilmu Dgn Org Yg Tak Berilmu

KEUTAMAAN ORANG-ORANG YANG BERILMU

1.

Orang-orang yang berilmu (dan orang-orang yang beriman) berada pada darjat yang tinggi (dimuliakan oleh Allah SWT).

Surah al-Mujadalah: 11

2.

Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.

Surah az-Zumar: 9

3.

Al-Quran hanya mampu difahami oleh orang-orang yang berilmu.

Surah al-Ankabut: 43

4.

Langkah menuntut ilmu merupakan jalan menuju ke syurga.

HR Muslim dari Abi Hurairah RA.

5.

Tanda mendapat kebaikan ialah memahami agama.

HR al-Bukhari dan Muslim dari Mu’awiyah RA.

6.

Hanya orang-orang yang berilmu takut kepada Allah SWT.

Surah Fathir: 28

7.

Isi langit dan bumi meminta ampun untuk orang yang berilmu.

Hadis dari Abi Darda’ RA.

8.

Orang yang berilmu memberi manfaat kepada orang lain.

HR al-Baihaqi dari Abi Darda’ RA.

9.

Orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dari orang yang banyak beribadah – seperti kelebihan Rasulullah SAW dari orang yang paling rendah dari sahabatnya.

HR at-Tirmizi dari Abi Amamah RA.

10.

Kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang ‘abid = 70 darjat.

HR Ibnu ‘Uda dari Abi Hurairah RA.

11.

Orang lain semuanya mati tetapi ahli ilmu (ganjaran kepadanya) terus hidup..

(Hadis: 3 perkara yang kekal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan anak yang soleh)

12.

Ilmu lebih utama dari harta kekayaan.

Kata-kata Saidina Ali KW.

Wednesday, July 21, 2010

Leka Dengan Dua Nikmat


DUA NIKMAT YANG JARANG DIHARGAI

(kecuali setelah ketiadaannya)

Daripada Ibnu Abbas RA katanya Rasulullah SAW bersabda:

“Dua nikmat yang menjadi leka dengannya oleh ramai manusia, itulah nikmat sihat dan kelapangan hidup.”

(HR Bukhari)

Huraian

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan, ramai manusia yang leka dalam dua nikmat ini iaitu nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan hidup. Dan mereka akan sedar apabila dua nikmat itu sudah hilang daripadanya dan pada waktu itu mereka akan tahu bagaimana nilai nikmat tersebut setelah terlambat dan kehilangan segala-galanya.

Kesimpulan

Hargai dan syukurilah dua nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang itu sebelum ianya ditarik balik. Inilah satu-satu cara untuk menambat dan menambah kedua-dua nikmat tersebut.

Sunday, July 11, 2010

Fadhilat Surah al-Mulk

SURAH AL MULK – PENGHALANG AZAB KUBUR

1.

Daripada Abu Hurairah RA (Radhiallahu ‘anhu), Nabi SAW (Shallahu ‘alaihi wasallam) bersabda:

Jambatan Ke Akhirat, Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned – Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, ms. 86

(matan)

“Sesungguhnya dalam al-Qu’ran itu terdapat satu surah mengandungi tiga puluh ayat tabarakallazi biyadihil mulk. Ia memberi syafaat (pertolongan) kepada seseorang sehingga orang itu diampunkan (dosanya oleh Allah)”

HR al-Arba’ah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

2.

Daripada Abu Hurairah RA, daripada Rasulullah SAW baginda bersabda:

Surah Al-Mulk- Terjemahan & Huraian, PPZ 2006, ms. 5

(matan)

“Sesungguhnya ada satu surah dalam al-Quran yang mengandungi tiga puluh ayat. Ia dapat memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan untuknya. Itulah surah Tabarakallazi biyadihi al-Mulk.”

HR Imam Ahmad.

3.

Daripada Ibnu ‘Abbas RA. Nabi SAW bersabda:

Jambatan Ke Akhirat, Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned – Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, ms. 86

“Ia (Surah tabaraka atau al-Mulk) adalah penghalang daripada azab Allah, penyelamat daripada azab kubur.”

HR at-Tirmidzi.

4.

Daripada Ibnu Mas’ud RA, Nabi SAW bersabda:

Jambatan Ke Akhirat, Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned – Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, ms. 87

“Barangsiapa membaca tabarakallazi biyadihil mulk pada tiap-tiap malam, nescaya Allah memeliharanya dengan (berkat) surah ini daripada azab kubur.”

HR an-Nasa’i.

5.

Riwayat Abu ad-Darda’ RA pula menyebutkan, bahawa Nabi SAW telah bersabda:

Jambatan Ke Akhirat, Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned – Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, ms. 87

“Barangsiapa membaca tabarakallazi biyadihil mulk, nescaya jadi pembela ia kepada tuannya di dalam kubur.”

6.

Daripada Ibn Abbas RA katanya: Sebahagian sahabat Rasulullah SAW memasang khemahnya di atas sebuah kubur tanpa menyedari tempat itu adalah kubur. Tiba-tiba didapati ia adalah kubur seorang manusia yang sedang membaca surah al-Mulk sehingga habis. Lalu sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya telah memasang khemah di atas sebuah kubur, tanpa menyedari ia adalah kubur. Tiba-tiba (terdengar suara) seorang yang sedang membaca surah al-Mulk iaitu: Tabarak sehingga dikhatamkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda:

Surah Al-Mulk- Terjemahan & Huraian, PPZ 2006, ms. 5-6

(matan)

“Ia (surah tabarak) adalah penghalang, ia adalah penyelamat yang menyelamatkannya daripada azab kubur.”

HR al-Tirmidzi.

7.

Daripada Anas RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

Jambatan Ke Akhirat, Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned – Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, ms. 87

(matan)

“Tiada satu surah daripada al-Quran (yang terdiri daripada) tiga puluh ayat, melainkan melawan ia untuk tuannya, sehinggalah (berjaya) ia memasukkan tuannya itu ke syurga, iaitulah tabaraka.”

HR ath-Thabarani.

8.

Daripada Jabir RA bahawa Rasulullah SAW tidak tidur melainkan baginda membaca alif lam min tanzil (surah al-Sajdah) dan surah tabarakallazi biyadihi al-Mulk (surah al-Mulk).

Surah Al-Mulk- Terjemahan & Huraian, PPZ 2006, ms. 6

(matan)

HR al-Tirmidzi.

9.

Al-Tabarani meriwayatkan sebuah hadith bersumber daripada Ibn Abbas, katanya: Rasulullah SAW bersabda:

Surah Al-Mulk- Terjemahan & Huraian, PPZ 2006, ms. 7

(matan)

“Aku suka jika ia berada dalam hati setiap orang dari kalangan umatku, yakni surah tabarakallazi biyadihi al-Mulk.”

HR al-Tabarani.

10.

Hadith di atas turut diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam Musnadnya dengan lebih panjang lebar iaitu:

Surah Al-Mulk- Terjemahan & Huraian, PPZ 2006, ms. 7-8

(matan)

“Daripada Ibn Abbas, beliau berkata kepada seorang lelaki: Mahukah aku hadiahkan kamu dengan sebuah hadith yang akan menggembirakan kamu? Lelaki itu menjawab: Bahkan. Katanya: Bacalah surah Tabarakallazi biyadihi al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anak pinakmu, kanak-kanak di dalam rumahmu, serta jiran tetanggamu. Kerana surah ini adalah penyelamat dan juru bicara yang akan berhujah bagi pihak pembacanya pada kiamat di sisi Tuhannya. Ia (surah ini) akan meminta kepada Allah supaya menyelamatkan pembacanya daripada azab neraka, dan menyelamatkannya daripada azab kubur. Rasulullah SAW bersabda: Aku suka surah ini berada dalam hati setiap orang dari kalangan umatku.”

HR Abd bin Humaid dalam Musnadnya.

Fadhilat Surah al-Ikhlas

SURAH AL IKHLAS – TERLEPAS DARIPADA FITNAH KUBUR

1.

Daripada Rasulullah SAW, Baginda bersabda:

Jambatan Ke Akhirat, ms. 88

(matan)

“Barang siapa membaca qul huwallahu ahad dalam masa sakitnya yang membawa kepada kematiannya, nescaya terlepas dia daripada fitnah kubur, aman daripada himpitan kbur dan malaikat pula membawanya dengan tapak tangannya sehinggalah berjaya dia melintasi as-Sirath terus ke syurga.”

HR ath-Thabarani dan Abu Nu’aim, dalam al-Itqan.

2.

Hadis Anas RA, katanya “Kami pada masa itu bersama-sama dengan Rasulullah SAW di Tabuk. Matahari telah tebit dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami saksikan seumpamanya sebelum ini. Adapun jarak antara tabuk dengan Madinah ialah perjalanan selama sebulan. Maka Jibrail ‘Alaihissalam pun turun. Lalu nabi SAW bersabda kepadanya:

Jambatan Ke Akhirat, ms. 89

(matan)

“Wahai Jibril, apa halnya ini, matahari berubah (tidak seperti keadaannya yang biasa)?” Menjelaskan Jibril ‘Alaihissalam: “Wahai Rasulullah, (ini ialah) kerana terlalu banyaknya sayap-sayap para malaikat. Perkara ini berlaku, kerana Mu’awiah bin Mu’awiah al-Laitsi (riwayat lain ada yang menyebut al-Muzani- penulis) telah meninggal dunia di Madinah pada hari ini, lalu Allah telah mengutus untuknya seramai tujuh puluh ribu malaikat untuk menyembahyangkannya.” Ditanya pula: “Kerana apakah perkara itu terjadi?” Menjawab Jibril: “Kerana banyaknya dia membaca qul huwallahu ahad pada malam dan siang hari, pada masa berjalan, berdiri, duduk, datang dan pergi, (pendeknya) atas semua keadaan.” Kemudian berkata pula Jibril: “Adakah akan aku sempitkan untuk Tuan bumi ini supaya dapat Tuan sembahyang ke atasnya?” Menjawab baginda: “ya” lalu dengan sayapnya dipukulnya bumi sehingga tidak tinggal sebatang pohon pun dan tidak juga sebuah tempat melainkan semuanya tumbang, lalu diangkatkan baginya katil mayat sehingga membolehkan Baginda melihatnya. Di belakang Baginda berbaris dua barisan malaikat, tiap-tiap satu barisan ada tujuh puluh ribu malaikat, Maka Baginda pun sembahyang ke atas mayat kemudian balik semula ke Tabuk.”

Demikian dalam Tafsir al-kabir.

As-Sayyid Haqqi an-Nazili, Khazinah al-Asrar, ms. 164.

Latest 150409

Fadhilat Surah Ad Dukhaan

SURAH AD DUKHAAN

1.

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna

“Barangsiapa membaca surat ad-Dukhan pada suatu malam, maka akan memohonkan ampunan baginya tujuh puluh ribu malaikat.”

HR Turmudzi dan al-Asbahani.

2.

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 63

(matan)

“Daripada Abdullah bin Isa, beliau berkata: “Aku diberitahu bahawasanya barangsiapa yang membaca surah ad-Dukhaan pada malam Jumaat dengan menyakini dan membenarkannya, nescaya dia akan dapati bahawa pada kesokan hari, dirinya dalam keadaan yang telah diampunkan dosanya. ”

Sunan ad Darimi

Latest 150409

Fadhilat Membaca al-Quran

FADHILAT BACAAN AL QURAN

1.

Daripada Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 54.

“Sesungguhnya al-Quran ini hidangan dari Allah; terimalah hidangan Nya sekuasa kalian. Sesungguhnya al-Quran ini tali Allah, cahaya terang dan obat yang bermanfaat. Pelindung bagi yang berpegang kepadanya, keselamatan bagi yang mengikutinya. Yang tergelincir akan ditegakkan, yang belok akan diluruskan. Tidak habis-habis keajaibannya. Tidak hilang keindahan kerana banyak membacanya. Bacalah al-Quran kerana sesungguhnya Allah memberi ganjaran bagimu dalam membacanya, setiap huruf sepuluh kebajikan. Ketahuilah, aku tidak mengatakan bagimu Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif-Lam-Mim.”

HR al-Hakim.

2.

Pada wasiat Rasulullah SAW untuk Abu Dzar RA:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 55.

“Hendaklah engkau membaca al-Quran kerana al-Quran itu cahaya bagimu dan tabungan bagimu di langit.”

HR Ibnu Hibban dalam hadis yang panjang.

3.

Daripada Abu Hurairah RA , sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 54.

“Barangsiapa mendengarkan ayat Kitab Allah, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda. Barangsiapa membacanya, baginya cahaya pada hari kiamat.”

HR Ahmad.

4.

Daripada Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 56.

“Diperlihatkan kepadaku ganjaran umatku sampai langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika ia keluar dari masjid dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa yang lebih besar dari surat al-Quran atau ayat yang sudah dihafalnya, kemudian ia lupakan.”

HR Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah.

5.

Rasulullah SAW bersabda:

“Semulia-mulia ibadat umatku ialah membaca al-Quranul Karim (iaitu ibadah yang bukan wajib).”

6.

Daripada Uthman Ibn Affan RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain.”

7.

Firman Allah SWT:

“Hendaklah kamu membaca al-Quran dengan tartil.”

(Surah al-Muzammil : 4)

8.

Saidina Ali KWH berkata:

“Pengertian tartil ialah mentajwidkan akan huruf-huruf al-Quran dan mengetahui wakah-wakahnya.”

(Tajwid menurut istilah: Membaca al-Quran dalam keadaan tenang dan dapat melahirkan sebutan huruf dengan baik serta meletakkan bunyi setiap huruf tepat pada tempat-tempatnya)

9.

Firman Allah SWT:

“Inilah al-Quran yang memimpin ke arah jalan yang lurus.”

(Surah al-Isra’ : 9)

10.

Firman Allah SWT:

“Kami turunkan al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukminin.”

(Surah al-Isra’ : 82)

Latest Pada 180409