Sunday, July 11, 2010

Fadhilat Surah Ad Dukhaan

SURAH AD DUKHAAN

1.

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna

“Barangsiapa membaca surat ad-Dukhan pada suatu malam, maka akan memohonkan ampunan baginya tujuh puluh ribu malaikat.”

HR Turmudzi dan al-Asbahani.

2.

Fadilat Surah-surah Pilihan, ms. 63

(matan)

“Daripada Abdullah bin Isa, beliau berkata: “Aku diberitahu bahawasanya barangsiapa yang membaca surah ad-Dukhaan pada malam Jumaat dengan menyakini dan membenarkannya, nescaya dia akan dapati bahawa pada kesokan hari, dirinya dalam keadaan yang telah diampunkan dosanya. ”

Sunan ad Darimi

Latest 150409

No comments:

Post a Comment