Sunday, July 11, 2010

Fadhilat Membaca al-Quran

FADHILAT BACAAN AL QURAN

1.

Daripada Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 54.

“Sesungguhnya al-Quran ini hidangan dari Allah; terimalah hidangan Nya sekuasa kalian. Sesungguhnya al-Quran ini tali Allah, cahaya terang dan obat yang bermanfaat. Pelindung bagi yang berpegang kepadanya, keselamatan bagi yang mengikutinya. Yang tergelincir akan ditegakkan, yang belok akan diluruskan. Tidak habis-habis keajaibannya. Tidak hilang keindahan kerana banyak membacanya. Bacalah al-Quran kerana sesungguhnya Allah memberi ganjaran bagimu dalam membacanya, setiap huruf sepuluh kebajikan. Ketahuilah, aku tidak mengatakan bagimu Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif-Lam-Mim.”

HR al-Hakim.

2.

Pada wasiat Rasulullah SAW untuk Abu Dzar RA:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 55.

“Hendaklah engkau membaca al-Quran kerana al-Quran itu cahaya bagimu dan tabungan bagimu di langit.”

HR Ibnu Hibban dalam hadis yang panjang.

3.

Daripada Abu Hurairah RA , sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 54.

“Barangsiapa mendengarkan ayat Kitab Allah, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda. Barangsiapa membacanya, baginya cahaya pada hari kiamat.”

HR Ahmad.

4.

Daripada Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

Warisan Suci – Doa-doa Imam Hasan al-Banna, ms. 56.

“Diperlihatkan kepadaku ganjaran umatku sampai langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika ia keluar dari masjid dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa yang lebih besar dari surat al-Quran atau ayat yang sudah dihafalnya, kemudian ia lupakan.”

HR Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah.

5.

Rasulullah SAW bersabda:

“Semulia-mulia ibadat umatku ialah membaca al-Quranul Karim (iaitu ibadah yang bukan wajib).”

6.

Daripada Uthman Ibn Affan RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain.”

7.

Firman Allah SWT:

“Hendaklah kamu membaca al-Quran dengan tartil.”

(Surah al-Muzammil : 4)

8.

Saidina Ali KWH berkata:

“Pengertian tartil ialah mentajwidkan akan huruf-huruf al-Quran dan mengetahui wakah-wakahnya.”

(Tajwid menurut istilah: Membaca al-Quran dalam keadaan tenang dan dapat melahirkan sebutan huruf dengan baik serta meletakkan bunyi setiap huruf tepat pada tempat-tempatnya)

9.

Firman Allah SWT:

“Inilah al-Quran yang memimpin ke arah jalan yang lurus.”

(Surah al-Isra’ : 9)

10.

Firman Allah SWT:

“Kami turunkan al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukminin.”

(Surah al-Isra’ : 82)

Latest Pada 180409

No comments:

Post a Comment