Sunday, May 29, 2011

Allah Mengurus Segala Kerunsingan


Abu Darda’ r.a. meriwayatkan bahawa Nabi SAW. bersabda:


”Barangsiapa yang membaca di waktu pagi atau petang:


(..Surah at-Taubah ayat 129 yang bermaksud:


“Allah cukup menjadi pemelihara untuk mu, tidak ada

Tuhan yang disembah melainkan Dia. KepadaNyalah aku

menyerahkan diri dan Dialah yang mempunyai ‘arash yang besar.”)


tujuh kali, nescaya Allah menguruskan segala

kerunsingannya tentang urusan dunia atau akhirat.”

No comments:

Post a Comment